Om Espe-Agenturer

Vi er et agenturfirma som driver markedsføring innen selvbetjeningshandelen i de 3 nordligste fylker, fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord, på vegne av industri og handelsbedrifter, distribuert og fakturert over grossist. Våre oppgaver er: Eksponering, vareplasseringer, innsalg av kampanjer, opprydding etter kampanjer, skrive ordreforslag. Dette gjelder både faghandel og daglivare.

Vårt firma ble etablert høsten 1974, og er et aksjeselskap, med 25 ansatte, ca 19 årsverk. 6 salgsdistrikt med ansvarlige selgere. Alta – Tromsø – Harstad- Bodø – og Mosjøen. 15 eksponeringsansatte. Adm. på 3 ansatte ligger Bodø.


Våre leverandører