Om Espe Agenturer

Vi er et agenturfirma som jobber med markedsføring- og direkte salgsarbeid innen selvbetjeningshandelen på vegne av anerkjente industri og handelsbedrifter, distribuert og fakturert over grossist.

Espe Agenturer ble etablert høsten 1974, og er et aksjeselskap med tilsammen 12 ansatte og ca. 11,3 årsverk. Vårt hovedkontor ligger i Bodø med en administrasjon på 1,3 ansatte. Vårt selgerteam på tilsammen 10 selgere dekker et geografisk område fra Kirkenes i nord til Rørvik og Kolvereid i sør. Salgs- og markedsarbeidet gjøres av et dyktig selgerteam som er delt inn i fem ulike salgsdistrikt med ansvarlige selgere i hvert distrikt. 

Våre  salgsdistrikt

  • Alta
  • Tromsø
  • Harstad
  • Bodø
  • Mosjøen

Våre viktigste oppgaver

Eksponering og vareplassering på litt non food, innsalg av kampanjer, skriver ordrer, ordreforslag og industriordrer. Dette gjelder både innenfor faghandel og dagligvare.

Det stilles høye krav til en moderne salgsorganisasjon

Ekte engasjement, ærlighet og ansvarlighet sammen med entusiasme og vilje til å skape resultater, er de beste forutsetninger for å bygge langsiktig suksess sammen. Espe Agenturer har gjennom 47 års virke opparbeidet en solid kompetanse og erfaring innenfor direkte og aktivt salgs- og markedsarbeid. Vi er en trygg og lønnsom samarbeidspartner i nord med:

  • Kompetente og engasjerte medarbeidere
  • Kvalifisert ledelse av salgsarbeidet
  • Moderne verktøy og prosesser
     

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre tjenester.